Siirry sisältöön

Euroopan puolustusrahasto (European Defence Fund, EDF) on uusi, EU:n budjetista rahoitettava ohjelma, joka käynnistyy vuonna 2021. Rahaston tavoitteena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia. EDF-asetuksen on tarkoitus astua voimaan keväällä 2021, jonka jälkeen työohjelma ja ensimmäiset hankehaut käynnistyvät.

Yleiskuvaus

Puolustusrahasto koostuu tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksista, ja siitä voidaan tukea yhteistyössä toteutettavia ja jäsenvaltioiden rajat ylittäviä suorituskykyjen kehittämiseen tähtääviä toimia. Tuettavat toimet kattavat puolustusmateriaalin koko tutkimus- ja kehittämissyklin.

Rahastosta voidaan myöntää rahoitusta puolustustutkimus- ja kehittämisvaiheen toimille, jotka koskevat uusien puolustusalan tuotteiden, teknologioiden ja tietämyksen kehittämistä, tai jo olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden päivittämistä. Puolustusrahaston alaisia toimia tulisi toteuttaa yhteistyössä vähintään kolmen toimijan välillä, jotka sijaitsevat kolmessa eri valtiossa. Rahoitusta myönnetään pääasiassa kilpailullisten hakujen kautta. Myönnettävän EU-rahoituksen taso riippuu toimen luonteesta. Puolustustutkimusta voidaan rahoittaa täysimääräisesti, mutta kehittämistoimissa edellytetään kansallista lisärahoitusta jäsenmailta ja/tai teollisuudelta.

Ehdotuksia rahoitettaviksi toimiksi arvioidaan asetuksessa määritetyillä kriteereillä. Arviossa korostuu kehitettävien sotilaallisten suorituskykyjen relevanssi puolustushallintojen tarpeisiin, laatu ja tehokkuus, murroksellisuuspotentiaali, innovatiivisuus ja teknologinen kehitys, Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyky, EU:n turvallisuus- ja puolustusintressit sekä rajat ylittävän yhteistyön lisääminen (ml. pk-yritykset). Kehittämiskokonaisuuden osalta myös puolustustarvikkeiden elinkaari ja jäsenvaltioiden yhteistyö huomioidaan arvioinnissa.

 

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustuksia, hankintoja, lainoja ja sijoituksia
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti 7,9 miljardia euroa (7,014 mrd. € vuoden 2018 hinnoin); 2,6 miljardia euroa (n. 2,3 mrd. € 2018 hinnoin) allokoitu tutkimukseen ja 5,3 miljardia euroa (n. 4,6 mrd. € 2018 hinnoin) kehittämistoimiin. 
  • Kohderyhmä EU:ssa tai ETA-maassa (Norja) rekisteröidyt oikeushenkilöt: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja pk-yritykset
  • Rahoitus tapahtuu pääasiassa kilpailullisten hakujen sekä vuosittaisten työohjelmien kautta.

Lisätietoja