Siirry sisältöön

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) tarjoaa rahoitustukea liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämiseen. Verkkojen Eurooppa -rahoitusta on ehdotettu liikenteen alan investointeihin 29,9 mrd euroa.

Yleiskuvaus

Verkkojen Eurooppa -välineen kautta Euroopan unionin rahoittaa hankkeita, joilla kehitetään alueen energia-, liikenne ja digitaalisia yhteyksiä. Väline edistää puhtaita liikennemuotoja sekä nopeita laajakaistayhteyksiä, helpottaa uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti sekä kehittää Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan. Lisäksi energiaverkoille myönnettävä rahoitus auttaa integroimaan energian sisämarkkinoita edelleen, vähentämään EU:n energiariippuvuutta ja parantamaan energian toimitusvarmuutta.

Ohjelman budjetti tulevalle kaudelle on kaikkiaan 29,9 miljardia euroa, mistä ohjataan energiahankkeisiin 5,2 miljardia, liikennehankkeisiin 22,9 miljardia ja teitoliikennehankkeisiin 1,8 miljardia euroa. Hankekohtainen avustuksen määrä on muutamista sadoista tuhansista euroista kymmeniin miljooniin euroihin.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi 1.1.2021 - 31.12.2027
  • Budjetti 29,9 miljardia euroa
  • Kohderyhmä Energia-. liikenne- ja tietoliikenneverkkojen omistajat ja kehittäjät

Lisätietoja