Siirry sisältöön

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) tarjoaa rahoitustukea liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämiseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelman budjetiksi on ehdotettu 29,9 mrd. euroa.

Yleiskuvaus

Verkkojen Eurooppa -välineen kautta Euroopan unionin rahoittaa hankkeita, joilla kehitetään alueen energia-, liikenne ja digitaalisia yhteyksiä. Väline edistää puhtaita liikennemuotoja sekä nopeita laajakaistayhteyksiä, helpottaa uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti sekä kehittää Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan. Lisäksi energiaverkoille myönnettävä rahoitus auttaa integroimaan energian sisämarkkinoita edelleen, vähentämään EU:n energiariippuvuutta ja parantamaan energian toimitusvarmuutta. Energiahankkeiden tulee olla luonteeltaan valtion rajat ylittäviä.

Ohjelman budjetiksi on ehdotettu tulevalle kaudelle on kaikkiaan 29,9 miljardia euroa, mistä ohjattaisiin energiahankkeisiin 5,2 miljardia, liikennehankkeisiin 22,9 miljardia ja tietoliikennehankkeisiin 1,8 miljardia euroa. Budjetti tarkentuu myöhemmin. Hankekohtainen avustuksen määrä on muutamista sadoista tuhansista euroista kymmeniin miljooniin euroihin.

Ohjelmaa ohjaava asetus on tulossa voimaan oletettavasti kesäkuussa 2021.

Lisätietoja ohjelmasta antaa European Climate, Infrastructure, Envirionment Excecutive Agency (CINEA)

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustus
  • Ohjelmakausi 1.1.2021 - 31.12.2027
  • Budjetti Lopullista ei vielä julkaistu
  • Kohderyhmä Energia-. liikenne- ja tietoliikenneverkkojen omistajat ja kehittäjät

Lisätietoja